Nai-Ti

Nai-Ti 3 Monate Nai-Ti im ersten Österreich Urlaub, September 2005 Nai-Ti 5 Monate, September 2005 Nai-Ti knapp 1 Jahr alt, März 2006 Nai-Ti Juni 2006
Nai-Ti Juni 2006 Nai-Ti August 2006 Nai-TI Dezember 2009 mit Kachina im Lead 20120317-670-B : Hunde, Nai-Ti, Samojede, Team Kaneeli, Tiere Nai-Ti April 2013 : Ereignisse, Hunde, Igelsloch, Nai-Ti, Samojede, Team Kaneeli, Tiere, Training